Komunikaty Dziekana

Komunikat nr 15 w sprawie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, semestr letni 2017/18 - 29.05.2018

Komunikat IOS I ITRZ 2017 - 16.11.2017