Ogłoszenia dziekanatu studia stacjonarne

Komunikat nr 15 w sprawie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, semestr letni 2017/18 - 29.05.2018