Ogłoszenia dziekanatu studia stacjonarne

Komunikat w sprawie sesji zaliczeniowo-egzaminacyknej, semestr zimowy, rok akademicki 2018/19 - 08.01.2019

Opiekunowie I roku Fizjoterapii i Terapii zajęciowej w roku akad 2018/19 - 14.09.2018