Ogłoszenia dziekanatu studia stacjonarne

Opiekunowie I roku Fizjoterapii i Terapii zajęciowej w roku akad 2018/19 - 14.09.2018