Zakład Sportów Wodnych

Kierownik Zakładu
dr Zbigniew Czubek
stanowisko: adiunkt
Wydzial Turystyki i Rekreacji
pok. 213
Telefon: +48 (58) 55 47 218
e-mail:zbigniew.czubek@awf.gda.pl

mgr Tomasz Dudziak
stanowisko: wykładowca
Wydzial Turystyki i Rekreacji
pok. 213
Telefon: +48 (58) 55 47 218
email:tomasz.dudziak@awf.gda.pl

mgr Mirosław Grabowski
stanowisko: asystent
Wydział Turystyki i Rekreacji
Blok B pok. 137
Telefon: +48 (58) 55 47 251
e-mail:miroslaw.grabowski@awf.gda.pl