Zakład Fitness i Sportów Siłowych

Kierownik Zakładu
dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 109
Telefon: +48 (58) 55 47 229
e-mail:aleksandra.jazdzewska@awf.gda.pl


dr Anna Szumilewicz
stanowisko: adiunkt
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 5 blok A
Telefon: +48 (58) 55 47 486
e-mail:anna.szumilewicz@awf.gda.pl


mgr Izabela Kozakiewicz
stanowisko: wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 110
Telefon: +48 (58) 55 47 309
e-mail:izabela.kozakiewicz@awf.gda.pl


dr Michał Sawczyn
stanowisko: adiunkt
Wydzial Tutystyki i Rekracji
pok. 110
Telefon: +48 (58) 55 47 309
e-mail:michal.sawczyn@awf.gda.pl

mgr Magdalena Piernicka
Wydzial Tutystyki i Rekracji
pok. 110
Telefon: +48 (58) 55 47 309