Pracownia Medycyny Fizykalnej

 

Kierownik Pracowni

dr n. med. Ewelina Lulińska
stanowisko: adiunkt
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 104
telefon: +48 (58) 55 47 174
e-mail:ewelina.lulinska@awf.gda.pl

dr hab. Mariusz Kaczmarczyk, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni

Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 108
telefon: +48 (58) 55 47 349
e-mail:mariusz.kaczmarczyk@awf.gda.pl

dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 208
Telefon: +48 (58) 55 47 349
e-mail: marek.sawczuk@awf.gda.pl

mgr Małgorzata Kowza - Dzwonkowska
stanowisko: asystent
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 218
telefon: +48 (58) 55 47 474
e-mail:malgorzata.kowza-dzwonkowska@awf.gda.pl

mgr Łukasz Bielawa
stanowisko: asystent
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 207
telefon: +48 (58) 55 47 314
e-mail:lukasz.bielawa@awf.gda.pl