Konferencje naukowe

IV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "SPORT REKREACYJNY, ZDROWIE, JAKOŚĆ ŻYCIA" - Koszyce (Słowacja), 12-13.IV.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.rsz.upjs.sk/index.html

Konferencja Poland Meetings Destination „Przemysł spotkań czyli turystyka kołem zamachowym gospodarki” – Warszawa, 19.III.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stronie:

https://meetingsweek.pl/program

ІV Ogolnoukraińska naukowo-praktyczna internet-konferencja z międzynarodowym udziałem „Podstawy pobudowy treningowego procesu w cyklicznych rodzajach sportu” – Charków (Ukraina), 22-23.III.2018 - 27.01.2016

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Nauka dla środowiska przyrodniczego” – Poznań, 12-14.IV.2018 - 27.01.2016

Konferencja naukowa "Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka." – Warszawa, 17.IV.2018 - 27.01.2016

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość w Sporcie" – Toruń, 19-20.IV.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stronie:

www.sport.umk.pl 

Studencko - Doktoranckie Sympozjum Turystyczne "Turystyka XXI wieku - wsółczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju" - Nowy Sącz, 19-21.IV.2018 - 27.01.2016

Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja Naukowa "Naukowcy dawniej i idziś - osobowość, rola, profesjonalizm" - Katowice, 20.IV.2018 - 27.01.2016

I Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu "RYNEK SPORTU W XXI WIEKU" - Gdańsk, 24-25.V.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stronie:

http://isc.awfis.net/

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka Wiejska. Nauka, Edukacja, Praktyka. – Poznań - Jeziory, 5-7.VI.2018 - 27.01.2016