Wnioski o Dom Studenta na 2018/2019

22.05.2018

 

 

Termin na składanie wniosków dla studentów , którzy kolejny rok studiują na AWFiS w Gdańsku – 14 czerwiec 2018 rok.

 

Termin dla kandydatów na studia – 24 sierpień 2018 rok.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziców

 ( średnia netto  z 3 ostatnich miesięcy).W przypadku pobierania alimentów lub renty po rodzicach- należy dołączyć potwierdzenie wysokości pobieranych świadczeń. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych.  Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w 2017/2018 składają jedynie wnioski o miejsce w Domu Studenta ( ich dochody są wskazane w dokumentacji o stypendium socjalne).Informujemy, że kandydaci na studia ubiegający się o miejsce w Domu Studenta powinni złożyć wniosek o Dom Studenta do 31 lipca 2018 roku w pokoju Sekcji Spraw Socjalnych  (pokój nr 20 budynek główny) lub do 24 sierpnia 2018 roku za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).

Wróć