Międzynarodowy projekt z udziałem AWFiS rozpoczęty w Brukseli

19.02.2018

Na początku lutego br. w Brukseli odbyło się spotkanie rozpoczynające 3-letni międzynarodowy projekt pt. Blueprint for Skills Cooperation and Employment in Active Leisure realizowany w ramach programu ERASMUS Plus.

Główne cele projektu to zdiagnozowanie umiejętności wymaganych na rynku pracy w krajach członkowskich UE w sektorze aktywnego wypoczynku (Active Leisure) oraz dostosowanie do nich opisu kwalifikacji  oraz procesu kształcenia i szkolenia zgodnie z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Realizacja projektu wiąże się ze wzrostem prestiżu oraz znacznymi możliwościami rozwojowymi dla kierunku Turystyka i Rekreacja.

 

Koordynator projektu:

EuropeActive (wcześniejsze European health and Fitness Association).

 

Partnerzy projektu:

1. European Confederation of Outdoor Employers

2. European Network of Sport Education

3. Fundación España Activa

4. International Council for Coaching Excellence

5. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

6. International Council for Coaching Excellence

7. Sport Coaching Ireland

 

Naszą uczelnię reprezentuje Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji, dr Anna Szumilewicz. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu: anna.szumilewicz@awfis.gda.pl

Więcej info: http://europeactive-euaffairs.eu/blog/blueprint-project-brings-together-top-european-active-leisure-sector

 

Wróć