Z życia ACK

14.12.2017

W dniu 29 czerwca 2017 roku uczelnie uprawnione do głosowania zgodnie z § 4 pkt 4 Regulaminu Komisji ds. Biur Karier przy KRASP z terenu województwa pomorskiego przedstawiały swoich kandydatów do Komisji ds. ABK przy KRASP do dnia 7 czerwca 2017 roku. W dniach od 15 do 20 lipca 2017 roku drogą e-mailową oddawane były głosy. Zaproponowany został jeden kandydat, mgr Owidiusz Moska z gdańskiej AWFiS.
Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
W głosowaniu udział wzięły biura karier z następujących uczelni: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska,  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Biura Karier jednogłośnie wyraziły poparcie dla przedstawionej kandydatury (9 głosów za, 0 przeciw oraz 0 wstrzymujących się od głosu).
W dniu 26 października w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się spotkanie Komisji ds. ABK przy KRASP. Było ono pierwszym w II kadencji, a najważniejszym wydarzeniem, do którego doszło podczas spotkania był wybór Zarządu Komisji. Cały Zarząd został wybrany jednogłośnie: przewodniczącym został Grzegorz Kierner (Politechnika Łódzka), zastępcą przewodniczącego Agnieszka Dunaj (Uniwersytet Śląski w Katowicach), zaś sekretarzem Owidiusz Moska (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku). Ponadto powołano zespoły: Zespół ds. Promocji (Owidiusz Moska, Agnieszka Dudziak, Lilia Smoła, Dominika Buczyńska, Małgorzata Żytkiewicz; Zespół ds. Prawnych (Grzegorz Kierner, Agnieszka Dunaj); Zespół ds. Współpracy z PKA i z Otoczeniem Społeczno-gospodarczym (Dorota Pisula,  Jakub Sokolnicki, Arkadiusz Wronowski, Kinga Perczyńska); Zespół ds. Organizacji Konferencji (Owidiusz Moska, Monika Smoguła).
Na spotkaniu ustalono także, iż w tym roku pomorskie biura karier (AWFiS Gdańsk, UG, PG, AMW i AM) w dniach 29-30 maja zorganizują ogólnopolską III Konferencję Akademickich Biur Karier - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski.

W dniu 11 grudnia 2017 roku nasz pracownik Owidiusz Moska reprezentował ACK AWFiS podczas VI Kongresu Akademickich Biur Karier, który odbył się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Organizatorem był Rzecznik Praw Absolwenta Grzegorz Piątkowski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Owidiusz Moska przedstawił temat "Design Thinking jako innowacyjna metoda tworzenia usług i produktów w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników - implementacja na AWFiS Gdańsk".

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

Wróć