Ogłoszenia

Obrona rozprawy doktorskiej - 27.06.2018 - 14.06.2018

UWAGA DOKTORANCI IIIi IV rocznika - 08.06.2018

W związku z uroczystością Doktora Honoris Causa w dniu 15 czerwca sesja naukowa doktorantów III i IV rocznika zostaje przełozona na 22 czerwca godz. 9:00 sala konferencyjna.

Kierownik Studiów Doktoranckich

Nabór na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 2018-2022 - 28.05.2018

Warunki rekrutacji na SD rok akademicki 2018-2019 - 27.04.2018

Defining the terms and conditions of recruitment for doctoral studies conducted in English - 27.04.2018

III Konferencja Doktorantów-25-26.06.2018 - 04.12.2017

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy