Ogłoszenia Dziekanatu

III rok sem. 6 studia I stopnia WF NS - egzamin z Dydaktyki WF - 27.04.2018

Egzamin z przedmiotu Dydaktyka Wychowania Fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 6 sem. odbędzie się

I termin  26.05.2018 o godzinie 12:00 w Auli

II termin 16.06.2018 o godzinie 12:00 w Auli .

III rok WF - egzamin z bichemii -powtarzanie przedmiotu - 17.04.2018

III rok, niestacjonarne, osoby powtarzające biochemię

Egzamin z biochemii odbędzie się 22 kwietnia 2018r. o godzinie 17:00 w sali 108

KOMUNIKAT - WYBÓR SPECJALIZACJI - 12.04.2018

I rok studia I stopnia WF - 10.04.2018

Zaliczenie przedmiotu " Psychologia zdrowia i jakości życia" dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się 11.04.2018 o godzinie 15:15-16:00 w sali Kongresowej.

III rok sem.6 -egzamin - 09.04.2018

EDUKACJA  ZDROWOTNA - EGZAMIN

12.05.2018 godz. 10.00 sala 108

RSS