deklaracja płatnoście czesnego w ratach

Opłaty za studia

Wszelkich opłat podczas trwania studiów należy dokonywać na otrzymane konto indywidualne wygenerowane w formularzu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Numer indywidualny konta widnieje również na Umowie , którą podpisuje każdy student w trakcie pierwszej sesji zjazdowej.

Opłaty za sesję zjazdową należy dokonywać zawsze na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć ,tak aby widniała na koncie już pierwszego dnia zjazdu.

Informacja o płatnościach za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/18:

Turystyka i Rekreacja - studia I stopnia

I rok - 1600,- za semestr

II rok - 1600,- za semestr

III rok - 1600,- za semestr

Turystyka i Rekreacja - studia II stopnia

I rok - 1600,- za semestr

II rok - 1600,- za semestr

 

I rok Turystyka i rekreacja I i II stopnia  - studia stacjonarne i niestacjonarne - cudzoziemcy 2 200 euro/rok

Turystyka i rekreacja I i II stopnia  - studia stacjonarne i niestacjonarne - cudzoziemcy 2 000 euro/rok