Opłaty za studia

NUMER KONTA BANKOWEGO UCZELNI

(studenci posiadają konta indywidualne)

AWFiS
CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

Cennik opłat w roku akademickim 2018/2019

Z-22-2018_z_20_20-08-2018_15-17-31.pdf Z-22-2018_z_20_20-08-2018_15-17-31.pdf (3.2 MB)

Cennik opłat w roku akademickim 2017/2018

Z-30-2017_31-07-2017_07-49-58.pdf Z-30-2017_31-07-2017_07-49-58.pdf (2.7 MB)

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

U-50-2014_30-10-2014_09-09-11.pdf (228.7 kB)

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne

U-45-2016_25-11-2016_12-07-27.pdf (955.0 kB)