Ogłoszenia Dziekanatu

Termin poprawkowy kolokwium z wykładów z przedmiotu kinezygerontoprofilaktyka dla I roku Lic. odbędzie się 26.06.19r o godzinie 17.00 sala 101 (budynek TiR) - 17.06.2019

W dniach 15-16.05. 2019 zajęcia z dr hab. Z. Jastrzębskim, prof. AWFiS zostają odwołane - 14.05.2019

I Lic- wybór specjalności/specjalizacji - 14.05.2019

Szanowni Studenci,

W związku ze zbliżającym się terminem wyboru specjalności w dniu 15 maja (środa), godz. 8.00-8.45 w aula odbędzie się spotkanie organizacyjne w tej sprawie (w ramach wykładu  z Ekonomiki Turystyki i Rekreacji).

Zapisy będą odbywać drogą e-mailową na adres ddziennytir@awf.gda.pl od dnia 16.05.2019 od godz.17.00 do 19.05.2019  poprzez podanie swojego Imienia i Nazwiska oraz nazwy specjalności/specjalizacji, którą wybiera. Każdy student piszę tylko w swoim imieniu. Limit miejsc ograniczony więc decyduje kolejność zgłoszeń drogą e-mailową.

W dniach 16-17 maja 2019 r. zajęcia z mgr Ateną Urbanowicz-Demby są odwołane. - 14.05.2019

RSS