Ogłoszenia Dziekanatu

Oferta wyjazdu narciarskiego dla II roku LIC. i MSU do Włoch w ramach PDW - zapisy w dziekanatach do 21.01.2019 r. - 09.01.2019

Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy studentów do uczestnictwa w wyjeździe narciarskim do Pejo – Val di Sole we Włoszech w terminie 15 – 24.03.2019.

Wyjazd narciarski daje możliwość zrealizowania 3 punktów ECTS dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

I stopnia 2 roku oraz II stopnia 2 roku w ramach przedmiotów do wyboru. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, karnetu oraz ubezpieczenia ponoszą w całości studenci. Szczegółowa oferta poniżej.

Osobą kontaktową jest Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, dr hab.  Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS.

Zapisy w dziekanatach do 21 stycznia 2019.

 

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

I rok Licencjat - ! ważna informacja o zajęciach w plenerze dnia 12.12.2018 r. (środa) - 11.12.2018

Uwaga !
Studenci zaoczni I stopnia, realizujący przedmiot PLENEROWE FORMY REKREACJI spotykają się dnia 12.12.2018r ( środa) o godz. 20.00 na końcu Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni w celu wykonania nocnego marszu terenowego plażą i klifem do Orłowa. Tel. kontaktowy prof. Krzysztof Prusik 661 739 599

I rok LIc - szkolenie BHP ! - 10.12.2018

Szkolenie bhp: 8.12.2018 r., godz. 18:00-21:00 miejsce: Aula,

I rok Licencjat 2018-19 - umowy do podpisania oraz PDW do wyboru na 2 sem. 18-19 - 10.12.2018

Szanowni Studenci.

1. Proszę zgłaszać się do dziekanatu. pok. 10A, w celu podpisania umowy o studiowanie oraz odbiór legitymacji studenckiej - za potwierdzeniem opłaty. Niepodpisanie umowy do dnia 17.12.2018 r. (poniedziałek) będzie skutkować skreśleniem z listy studentów za niepodjęcie studiów !!!

2. Jednocześnie wszyscy studenci mają obowiązkowo, do czwartku 13.12.2018 r., dokonać wyboru przedmiotów do realizacji w 2 semestrze (letnim) r.a 2018-19. Lista PDW znajduję się w dziekanacie, zapisy odbywają się w trakcie dyżuru dziekanatu od godz. 11:00 - 14:00. Osoby, które nie dokonają wyboru pdw zostaną losowo przydzielone do przedmiotów przez Dziekanat.

Uwaga !!! - Nastąpiła zmiana w planie dla II roku MSU 18-19 - studentów prosi się o zapoznanie ze zmianami w planie. - 17.10.2018

RSS