Ogłoszenia Dziekanatu

I rok Lic - egzamin poprawkowy z przedmiotu " Teoria i metodyka rekreacji" - 10.09.2015

Egzamin poprawkowy z przedmiotu " Teoria i metodyka rekreacji" odbędzie się 21 września br. (tj. poniedziałek) godzina 15.30 w Auli

Egzamin poprawkowy z "Pierwszej pomocy przedmedycznej" - I rok Lic. - 10.09.2015

Egzamin poprawkowy z "Pierwszej pomocy przedmedycznej" dla I roku Lic. studia niestacjonarne odbedzie się

24.09.2015 r. od godz. 16:00 - 18:30 w sali 204 (nowy budynek Wydziału TiR) I piętro.

I rok MU- termin poprawkowy z przedmiotu " Prawo gospodarcze" - 09.09.2015

Termin poprawkowy z przedmiotu "Prawo gospodarcze" dla I roku MU odbędzie się 16.09.br. tj. środa godzina 10:00 pok 202 (nowy budynek Wydziału TiR)

Egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu "Podstawy marketingu" - I rok Lic. - 07.09.2015

Egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu "Podstawy marketingu" dla I roku Lic. odbędzie się 16 września br. (środa) o godzinie 9.30 balkon lewy.

3.08.15r.- 1.09.15r. - DZIEKANAT BĘDZIE N I E C Z Y N N Y - 28.07.2015

W dniach 3.08.15r.- 1.09.15r. Dziekanat będzie N I E C Z Y N N Y - przerwa urlopowa.

RSS