Ogłoszenia Dziekanatu

Dnia 22.01.2018 r. (poniedziałek) dziekanat niestacjonarny TiR nieczynny - 16.01.2018

PILNE ! - I rok MSU - wybór PDW i specjalności na 2 sem. - w dziekanacie - 12.12.2017

UWAGA !

1. Wszyscy studenci I roku MSU obowiązkowo muszą, do czwartku 14.12.2017 r., wybrać specjalności oraz przedmioty do wyboru, które będą realizowane w 2 semestrze r.a. 2017/2018.

Lista proponowanych przedmiotów i specjalności (z załącznika) znajduje się w dziekanacie TiR, pok. 10A, zapisów dokonuje się na miejscu w godzinach dyżuru dziekanatu.

2. Również do czwartku 14.12.2017 r. należy złożyć w dziekanacie deklaracje wyboru promotora pracy magisterskiej (podpisane przez promotora). Osoby, które nie dokonają wyboru promotora i nie dostaczą podpisanej deklaracji  nie otrzymają w Wirtualnym Dziekanacie zaliczenia (nk) za 1 semestr i zostaną obciążone "warunkiem" 600 zł za niezaliczony przedmiot - seminarium magisterskie.

3. Studenci oczekujący na wyrobienie legitymacji studenckich - już można je odbierać w dziekanacie TiR

I rok MSU 17/18- ważne informacje ! - 01.12.2017

Szanowni Studenci I roku !


1. Wszyscy studenci I roku MSU (zjazd 02-17.12.2017 r.) muszą zgłosić się do dziekanatu TiR, pok. 10A w celu podpisania umowy o studiowanie i ślubowania studenckiego, możliwe jest też przedłużenie ważności legitymacji studenckiej (dla posiadaczy), natomiast pozostałe osoby będą mogły odebrać legitymacje studenckie w późniejszym terminie.

2. Studenci starający sie o stypendium naukowe (rektorskie) mają czas do czwartku 07.12.2017 r. na złożenie wniosków w dziekanacie TiR, pok. 10A.

3. Informacje dot. problematyki prac dyplomowych oraz zasady pisania prac dyplomowych znajdują się w zakładce "Student" na stronie  Wydziału TiR uczelni.

Koniecznie prosimy o zapoznanie się z aktualnym planem zajęć, ponieważ nastąpiły zmiany !

Ważna informacja od Prodziekan dr A. Szumilewicz - dla wszystkich studentów - 27.09.2017

Szanowni Studenci,

W związku z zakończeniem sesji poprawkowej, uprzejmie proszę o sprawdzenie ocen w Wirtualnym Indeksie. Nauczyciele mają obowiązek uzupełnić je do 30 września.

 

Obecnie do zaliczeń mogą przystępować jeszcze studenci, którzy  posiadają na to pisemną zgodę.

Do 2 października studenci mają prawo wnioskować o przedłużenie sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej lub przywrócenie terminu zaliczenia/egzaminu, gdy nie podeszli do zaliczenia/egzaminu z minimum jednego powodu wymienionego poniżej:

- z przyczyn losowych (np. wypadek, zwolnienie lekarskie)

- z powodu pobytu za granicą obejmującego czas sesji zaliczeniowej /egzaminacyjnej i/lub sesji poprawkowej

- z powodu pracy zawodowej potwierdzonej umową obejmującej czas sesji zaliczeniowej /egzaminacyjnej i/lub sesji poprawkowej (dotyczy tylko roku akademickiego 2016-2017).

 

Studentowi przysługują: jeden termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe egzaminu.

Maksymalny czas przedłużenia terminów zaliczeń/egzaminów to 20 października, ze względu na konieczność wpisania danych do systemu POLON.

 

Po 2 października, studenci, którzy mają zaległości w zaliczeniach lub egzaminach, powinni złożyć podanie o warunkowe zaliczenie przedmiotu (płatne 600 PLN), aby móc kontynuować edukację na Wydziale.

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

III rok LiC. - odwołane zajęcia ze Spa&Wellness - 27.09.2017

III rok Lic. - 4 października br. (tj. środa) zajęcia ze specjalności SPA&WELLNESS zostają odwołane.

RSS