Naukowa retrospekcja w naukach społecznych o sporcie

Z A P R O S Z E N I E

Konferencja Naukowa

pt. Naukowa retrospekcja w naukach społecznych o sporcie

Gdańsk, 8 –9 czerwca 2018 r.

 

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

wraz z

kierownikiem Katedry Nauk Społecznych

zapraszają - do uczestnictwa w Konferencji Naukowej:

 

pt. Naukowa retrospekcja w naukach społecznych o sporcie

 

Konferencja odbędzie się w dniach 8 - 9 czerwca 2018 roku w Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Celem konferencji jest zainicjowanie naukowego dyskursu na temat metodologicznych aspektów badań społecznych w sporcie,

a także

inauguracja cyklicznych, zintegrowanych w ramach nauk społecznych o sporcie warsztatów metodologicznych obejmującym w programie zagadnienia metodologiczne z zakresu głównie: antropologii sportu, ekonomiki sportu, filozofii sportu, historii sportu, pedagogiki sportu, politologii sportu, socjologii sportu.

W dwóch sesjach plenarnych obrad konferencji przedstawione zostaną komunikaty kilku naukowców, wybitnych specjalistów z zakresu wybranych grup tematycznych. Przewidujemy, że najistotniejszą częścią obrad będzie dyskusja w której każdy z uczestników może przedstawić kilkuminutowe wystąpienie w zakresie tematycznym zgodnym z tematem głównych komunikatów. Biorąc pod uwagę metodologiczny charakter wystąpień zalecane jest unikanie faktografii i narracji historycznej.

Zamówione komunikaty będą opublikowane w BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (The journalreceives 84.76 (standarizedvalue 7.93) pts in Index Copernicus and 11 pts in Ministry of Science and HigherEducationscoring)

Istnieje możliwość złożenia tekstów związanych ze społecznymi aspektami sportu, które zostaną opublikowane ze wskazaniem organizatorów konferencji do:

  1. BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY 11 pkt

lub

  1. ROCZNIK NAUKOWY AWFiS w Gdańsku (W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ROCZNIK NAUKOWY uzyskał 6 pkt.)

 

Rada Naukowa

 

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej prof. Leonard Szymański

 

Skład Rady

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. Waldemar Moska, Rektor AWFiS Gdańsk

prof. Piotr Godlewski AWFiS Gdańsk

prof. Tomasz Jurek, AWF Poznań, ZWKF w Gorzowie Wlkp.

prof. Jerzy Kosiewicz, AWF Warszawa

prof. Maciej Łuczak, AWF w Poznaniu

prof. Leonard Nowak, AWF Poznań, ZWKF w Gorzowie Wlkp.

prof. Artur Pasko, Uniwersytet w Białymstoku

prof. Dariusz Wojtaszyn, Uniwersyt Wrocławski

prof. Ryszard Wryk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Stanisław Zaborniak, Uniwersytet Rzeszowski

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Piotr Godlewski – przewodniczący

dr Monika Żmudzka-Brodnicka- z-ca przewodniczącego

mgr Bartosz Gondek

dr Anna Majer

dr Rafał Szubert

dr Tomasz Szot

mgr Mirosław Bierkus

 

Sekretariat Konferencji

mgr MagdalenaWydrzyńska katedrawf@awf.gda.pl ,tel 58 554 7269

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

e-mail:katedrawf@awf.gda.pl

Uczestnicy Konferencji zaproszeni do Rady Programowej i stanowiące Komitet Organizacyjny oraz osoby wygłaszające zamówione komunikaty nie ponoszą kosztów uczestnictwa w obradach i wydarzeniach towarzyszących.

Udział w konferencji i imprezach towarzyszących 300,00 zł

Udział w warsztatach metodologicznych (8 - 9 czerwca) 150,00 zł

publikacja referatu w obu czasopismach jest bezpłatna

Wszyscy uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Osoby do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

prof. Piotr Godlewski - program naukowy piotr.godlewski@.awf.gda.pl, tel. 607246390

dr Monika Żmudzka - Brodnicka - kwestie organizacyjnerzecznik@awf.gda.pl, tel. 605554511

mgr Magdalena Wydrzyńska - sprawy administracyjnekatedrawf@awf.gda.pl, tel. 58 5547269

 

Szczegółowe informacje o konferencji przesłane zostaną do dnia 10 maja 2018 r.

osobom, które potwierdziły zgłoszenie przesyłając kartę zgłoszeniową.

 

Medycyna dla sportu, sport dla medycyny

Szanowni Państwo,   

serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, organizowanym przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w dniach 27-29 września 2018 roku w Gdyni pod hasłem: „Medycyna dla sportu, sport dla medycyny”.

Opieka medyczna jest jednym z najważniejszych filarów sukcesu sportowego, zaś aktywność fizyczna to podstawa profilaktyki zdrowotnej i jeden z kluczowych elementów terapii wielu chorób. Wielodyscyplinarne podejście do osoby aktywnej fizycznie stanowi wyzwanie dla specjalistów medycyny sportowej, lekarzy innych specjalności, profesjonalistów medycznych oraz ludzi nauki. Spotkanie w Gdyni, mieście sportu, będzie m.in. okazją do zaprezentowania dorobku i kierunków rozwoju współczesnej medycyny w konwencji "specjaliści specjalistom".


Szczególnie gorąco, zapraszamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych, które zostaną przedstawione w sesji "MARATON PRAC ORYGINALNYCH". Zachęcamy do czynnego uczestnictwa studentów i doktorantów, dla których przewidujemy osobne sesje podczas maratonu. Udział w maratonie jest bezpłatny - wymagana jest jedynie rejestracja. Ostateczny termin przesyłania prac upływa 31.05.2018. Maraton przewidywany jest na dzień 27.09.2018 w godzinach 16:00-21:00. Streszczenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: PTSM@coms.pl 


Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajdą Państwo pod adresem: http://www.kongres2018.coms.pl/

 

Z wyrazami szacunku i sportowym pozdrowieniem,
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

II konferencja Między wschodem, a zachodem

Już w kwietniu (20-21.04.2018) w murach gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe, kulturalne i naukowe - 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Wschodem a Zachodem. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport.

W programie przewidziano konferencję naukową, którą uświetni wykład mistrzowski oraz seminarium z Prezydentem Światowej Federacji Karate Tradycyjnego dr. Włodzimierzem Kwiecińskim (8 dan), otwarte warsztaty Jogi, Zen i inne, projekcję filmu samurajskiego z komentarzem eksperta, pokazy rozmaitych sztuk walki, warsztaty sushi oraz wystawę malarstwa inspirowanego Wschodem.

Ideą, która przyświeca organizatorom wydarzenia jest interdyscyplinarna rozmowa o dalekowschodnich sztukach walki i wartościach, jakimi wzbogacają one często „jednowymiarowego”, skoncentrowanego na materialistycznej i skrajnie indywidualistycznej postawie, człowieka Zachodu. Wydarzenie ma być ponadto promocją kultury Dalekiego Wschodu i wywodzącego się z niej karate tradycyjnego.

Plakat: Między wschodem, a zachodem

V Międzynarodowa E-konferencja z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania, CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, 18 maja 2017 r.

Zaproszenie na e-konferencje - CZLOWIEK WOBEC ZAGROZEN WSPOLCZESNOSCI 18.05.2017.pdf Zaproszenie na e-konferencje - CZLOWIEK WOBEC ZAGROZEN WSPOLCZESNOSCI 18.05.2017.pdf (947.3 kB)

ECSS Congress 2017

Szczegółowe informacje: http://ecss-congress.eu/2017/17/index.php

XIV Konferencja Naukowa - Majówka Młodych Biomechaników - Ustroń, 19-21 maja 2017 r.

W dniach 19-21 maja 2017r. odbędzie się XIV Konferencja Naukowa - Majówka Młodych Biomechaników im. Prof. Dagmary Tejszerskiej.

Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Gliwice oraz Polskie Towarzystwo Biomechaniki.

Miejsce Konferencji: Hotel "Diament" w Ustroniu.

Konferencja organizowana jest dla naukowców, doktorantów oraz studentów specjalności związanych z inżynierią biomedyczną, a w szczególności z biomechaniką.

Tematyka Konferencji to m. in.:

- Biomechanika ogólna;
- Biomechanika inżynierska;
- Biomechanika sportu;
- Biomechanika kliniczna i ortopedyczna;
- Biomechanika pracy i ergonomia;
- Inżynieria rehabilitacji;
- Elementy inżynierii tkankowej.

Szczegółowe informacje o Konferencji.

KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SOCJOTERAPII I PRZYRODOTERAPII A TURYSTYKA ZDROWOTNA NA WSI - Białystok, 15 maja 2017 r.

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych w SGGW w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe "Public Relations" SGGW, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Zespół SZkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo" w Białymstoku przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego oraz Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Praktycznej nt.: "Kreatywność i Przedsiębiorczość w Socjoterapii i Przyrodoterapii a Turystyka Zdrowotna na Wsi".

Konferencja odbędzie się dnia 15 maja 2017r. w Białymstoku.

Konferencja ma na celu:

- przedstawienie wyników badań naukowych, dot. turystyki zdrowotnej na wsi, z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań socjoterapii i przyrodoterapii;
- wskazanie kierunków rozwoju socjoterapii i przyrodoterapii;
- opracowanie i wydanie podręcznika obejmującego zaktualizowane i uporządkowane zagadnienia dot. kreatywności i przedsiębiorczości w socjoterapii i przyrodoterapii w ramach turystyki zdrowotnej na wsi;
- integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: "Jakość w Sporcie" - Wrocław, 20-21 kwietnia 2017 r.

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie AWF Wrocław oraz Katedra Doskonałości Biznesowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: "Jakość w Sporcie".

Konferencja odbędzie sie w dniach 20-21 kwietnia 2017r. we Wrocławiu na obiktach AWF Wrocław.

IV edycja Konferencji składać się będzie z następujących modułów:

- zarządzanie w sporcie;
- marketing w sporcie;
- komunikacja i media w sporcie;
- rozwój sportowy;
- produkty i widowiska sportowe;
- aspekty instytucjonalne funkcjonowania w sporcie.

KOMUNIKAT na stronie http://www.sport.umk.pl

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu „Wiosna z Fizjoterapią” – Warszawa, 7-8 kwietnia 2017 r.

KOMUNIKAT_1_XIWzF.pdf KOMUNIKAT_1_XIWzF.pdf (269.8 kB)

XXII Konferencja Naukowa - Szczecin, 7-8 grudnia 2017 r.

Temat konferecji: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku

Termin i miejsce konferencji

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, al. Piastów 40 B, blok 6

Pałac w Małkocinie

7-8 grudnia 2017 r.

Kontakt (osoba, nr telefonu, adres mailowy)

Dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US, tel. 91 444-27-49

e-mail: danuta.umiastowska@usz.edu.pl

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - Szczecin, 8 czerwca 2017 r.

Temat konferencji: Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych

Termin i miejsce konferencji:

8 czerwca 2017 r.

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, al. Piastów 40 B, blok 6

Kontakt (osoba, nr telefonu, adres mailowy)

Dr Justyna Krzepota, tel. 91 444-27-89

Dr Agata Baranowska 91 444-27-37

e-mail: justyna.krzepota@usz.edu.pl

e-mail: agata.baranowska@usz.edu.pl

XI Konferencja Wojskowa - Poznań, 22 czerwca 2017 r.

Komunikat nr 1_2017.doc (90.1 kB)

Zalacznik nr1.doc (173.6 kB)

Zasady organizacji konferencji naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


I. Organizator konferencji przed rozpoczęciem innych działań, takich jak działalność informacyjna i promująca, oraz przed podjęciem zobowiązań wobec innych osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie konferencji powinien uzgodnić warunki organizacji konferencji z władzami Uczelni. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w formie pisemnej prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą i uzyskać jego akceptację.

II. Dokumentacja przedłożona prorektorowi powinna zawierać:
· nazwę i termin konferencji,
· krótki opis konferencji wraz z planowanym programem,
· nazwę jednostki organizującej konferencję oraz listę osób zaangażowanych w jej organizację,
· planowaną liczbę uczestników,
· kosztorys.

III. Konferencje organizowane są na zasadach samofinansowania. Oznacza to konieczność pokrycia przez organizatorów wszystkich kosztów rzeczywistych związanych z konferencją (opłaty konferencyjne, dotacje oraz środki sponsorów muszą więc  pokryć wszelkie koszty  poniesione na organizację konferencji).

IV. Wskazane jest ubieganie się przez organizatora konferencji o pozauczelniane środki finansowe na pokrycie jej kosztów, a w szczególności o środki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność wspomagającą badania (DWB). Wniosek w sprawie uzyskania powyższych środków należy złożyć w terminie określonym przez Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (dotychczas przełom sierpnia i września roku poprzedzającego organizację konferencji).

V. W wyjątkowych wypadkach prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą może podjąć decyzję o poniesieniu przez Uczelnię niektórych kosztów,  niepowodujących dla Uczelni skutków finansowych w postaci dodatkowego obciążenia budżetu (kosztów udostępnienia sal, nagłośnienia, obsługi itp.). Wszelkie pozostałe koszty muszą być finansowane przez organizatorów  konferencji (materiały promocyjne, informacyjne i konferencyjne, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie itp.).

VI. Jednostki organizacyjne Uczelni współpracują z organizatorami konferencji w zakresie obsługi logistycznej, finansowej, prawnej, promocji itp.

VII. Środki pozostałe po pokryciu wszystkich kosztów związanych z organizacją konferencji (na zasadach samofinansowania) pozostają do dyspozycji organizatora.Organizowanie konferencji naukowej - wniosek

Wniosek - Organizacja Konferencji.doc (23.0 kB)

Rozliczenie konferencji naukowej

Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc (23.6 kB)