Ogłoszenia

Otwarte posiedzenie Zespołu do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozpraw doktorskich - 07.12.2017

Szanowni Państwo,

w imieniu Prodziekana ds. Nauki, Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS w Gdańsku, prof. nadzw. dra hab. Mariusza Lipowskiego, informuję, iż dnia 12 grudnia 2017 r., o g. 12:30 na Balkonie Lewym odbędzie się otwarte posiedzenie Zespołu do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Perzyńskiej, na którym kandydatka przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej. 

Temat: TRENING ZDROWOTNY NORDIC WALKING, A WSKAŹNIKI POZYTYWNEGO ZDROWIA FIZYCZNEGO W PREWENCJI NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI U OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA.

 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!