Ogłoszenia

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jacka Żakowieckiego - 08.11.2018