Kronika

KWIECIEŃ - 13.04.2016

przez Kasia Sabela

6 kwietnia 2016
Piąta Rada Wydziału, na której zatwierdzono zmiany w planach i programach studiów na kierunku Fizjoterapia, I i II stpień, cykl 2016-2018 / 2016-2019. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany umożliwią studentom jeszcze skuteczniej i przyjemniej przyswajać wiedzę.

12 kwietnia 2016
Zarządzenie Dziekana Wydziału RiK w sprawie powołania Komisji ds Nauki, w skład której weszli:

 • prof.nadzw. dr hab. Ewa Ziemann
 • prof.nadzw. dr hab. Robert Olek
 • prof.nadzw. dr hab. Jan Jacek Kaczor
 • prof.nadzw. dr hab. Ireneusz Haponiuk
 • dr Barbara Kaczorowska

MARZEC - 13.04.2016

przez Kasia Sabela

1 marca 2016 rok
Do grona nauczycieli akademickich Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii dołączyła Pani dr Katarzyna Gierat-Haponiuk, która została zatrudniona w Katedrze Fizjoterapii, w Zakładzie Kinezjologii. Witamy w zespolei życzymy miłej i owocnej pracy naukowo-dydaktycznej.

2 marca 2016 rok
Odbyły sie wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów. W pierwszej turze głosowania udało sie wyłonić pełen 10-osobowy skład:

 • mgr Urszula Jabłońska
 • dr Marta Holeksa
 • dr Anna Walentukiewicz
 • prof. nadw. dr hab. Ewa Ziemann
 • prof. nadw. dr hab. Małgorzata Resiak
 • prof. nadw. dr hab. Wiesław Ziółkowski
 • prof. nadw. dr hab. Robert Olek
 • prof. nadw. dr hab. Ireneusz Haponiuk

oraz studenci:

 • Karol Biedrzycki
 • Kamil Gąsławski

Przed elektorami w najbliszym czasie 2 najważniejsze zadania tj. wybór Dziekana RiK oraz Prodziekana ds studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

11 marca 2016 rok
Zgodnie z Kalendarzem czynności wyborczych ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą,

11 marca 2016 roku przeprowadzono wybory na Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii na kadencję 2016-2020.

Kolegium Elektorów Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii w głosowaniu tajnym jednogłośnie  wybrało prof. nadzw. dra hab. Wiesława Ziółkowskiego na Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii.

16 marca 2016 rok
Otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo w sparwie przyznania Wydziałowi Rehabilitacji i Kinezjologii dotacji celowej na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych lub prac rozwojowychoraz zadań z nimi związanych słuzących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w wysokości 3 000 zł.

23 marca 2016 rok
Zgodnie z Kalendarzem czynności wyborczych ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą,

23 marca 2016 roku przeprowadzono wybory na Prodziekana Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii na kadencję 2016-2020.

Kolegium Elektorów Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii w głosowaniu tajnym jednogłośnie  wybrało prof. nadzw. dr hab. Ewę Ziemann na Prodziekana Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii.

LUTY - 13.04.2016

przez Kasia Sabela

3 luty 2016 rok
Czwarta Rada Wydziału, na której powołano:
5 Członków Komisji Wyborczej Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii: mgr Eliza Siemińska, prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann, dr Barbara Kaczorowska, mgr Katarzyna Sabela, Karol Biedrzycki

22 luty 2016 rok
Otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo w sparwie przyznania Wydziałowi Rehabilitacji i Kinezjologii dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (dotacji bazowej) w 2016 roku w wysokości 173 900 zł.

26 luty 2016 rok
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Nauk Biologiczno-Medycznych, Zakładzie Promocji Zdrowia i Posturologii. Konkurs wygrała kandydatura dr Anny Walentukiewicz, która z dniem 1.03.2016 została zatrudniona na Wydziałe RiK.