Opiekunowie roku

 • dr Anna Walentukiewicz
  opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych, I i II stopnia, na kierunku Fizjoterapia

 • mgr Mirela Kozakiewicz
  opiekun drugiego roku studiów stacjonarnych, I i II stopnia, na kierunku Fizjoterapia
 • mgr Anna Samoraj-Dereszkiewicz
  opiekun trzeciego roku studiów stacjonarnych, I stopnia, na kierunku Fizjoterapia


 • dr Wojciech Skrobot
  opiekun pierwszego i drugiego roku studiów niestacjonarnych, II stopnia, na kierunku Fizjoterapia

 • dr Barbara Kaczorowska-Hać
  opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Terapia Zajęciowa

 • dr Marta Holeksa
  opiekun drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Terapia Zajęciowa