Ogłoszenia dziekanatu studia niestacjonarne

Sobota 20-01-2018 dziekanat czynny od godz.8.30 do 10.30 - 18.01.2018

           

Terminy sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej rok akademicki 2017/18 - 06.12.2017

Jednolite studia magisterskie - terminy sesji zjazdowych - 16.11.2017